Test specification demo


Velg dokumentmodus:

Dokumenttittel

Sett opp din spesifikasjon for test her. Lag kopier av dokumentet og benytt disse som sjekklister under testing ved å fylle ut statusfeltene og avvikslisten nederst.

Beskrivelse
Beskriv hva som testes og når testen skal anvendes

Relaterte dokumenter og lenker

Legg til henvisninger til relaterte spesifikasjoner, dokumentasjon osv.

Utføringsdetaljer

Fyll ut informasjon om utføringen av testen.

Tester

Testkapittel
 

Brukstilfelle

Test case
Forventet resultat
Status
Feilbeskrivelse

<div class="pull-right panel panel-default">
  <div class="panel-heading">
    <span>Velg dokumentmodus:</span>
  </div>
  <div class="panel-body">
    <div class="btn-group" data-toggle="buttons">
      <label class="btn btn-default btn-warning record active">
        <input type="radio" value="Oppsett" name="Mode" checked="checked" /><span class="glyphicon glyphicon-record"></span>
        Oppsett
      </label>
      <label class="btn btn-default exec">
        <input type="radio" value="Exec" name="Mode" /><span class="glyphicon glyphicon-play"></span>
        Utf&oslash;ring
      </label>
    </div>
  </div>
</div>
<h1>Dokumenttittel</h1>

<p class="lead rec">Sett opp din spesifikasjon for test her. Lag kopier av dokumentet og benytt disse som sjekklister under testing ved å fylle ut statusfeltene og avvikslisten nederst.</p>
<p class="lead exe desc"></p>

<div class="panel panel-primary rec">
  <div class="panel-heading">
    Beskrivelse
  </div>
  <div class="panel-body">
    <span>Beskriv hva som testes og n&aring;r testen skal anvendes</span>
    <textarea data-func="autogrow" name="Rutinebeskrivelse"></textarea>
  </div>
</div>


<section class="rec">
  <h2>Relaterte dokumenter og lenker <button data-action="add" data-target="Relaterte">Legg til dokument</button></h2>
  <div class="panel panel-primary">
    <div class="panel-heading">
      Legg til henvisninger til relaterte spesifikasjoner, dokumentasjon osv.
    </div>
    <div class="panel-body">
      <div data-array="Relaterte">
        <div class="row form-group">
          <div class="col-lg-10 col-md-9 col-sm-9 col-xs-8">
            <input type="text" required="required" name="Dokumentnavn" placeholder="Oppgi dokumentnavn her" />
          </div>
          <div class="col-lg-2 col-md-3 col-sm-3 col-xs-4">
            <button data-action="remove"></button>
            <button data-action="sort"></button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

<section class="exe">
  <h2>
    Utf&oslash;ringsdetaljer
    <button title="Klargj&oslash;r for ny gjennomf&oslash;ring" type="button" class="btn btn-default" onclick="nullstill();">
      <span class="glyphicon glyphicon-refresh"></span>
      Nullstill resultater
    </button>
  </h2>
  <div class="panel panel-primary">
    <div class="panel-heading">
      Fyll ut informasjon om utf&oslash;ringen av testen.
    </div>
    <div class="panel-body form-group">
      <div class="form-group">
        <label class="control-label">Beskrivelse</label>
        <textarea name="Beskrivelse" placeholder="Beskrivelse (i hvilken forbindelse utf&oslash;res testen)" data-func="autogrow"></textarea>
      </div>
      <div class="row form-group">
        <div class="col-xs-6 col-sm-4">
          <label>Utf&oslash;rt av</label>
          <input type="text" name="Bruker" placeholder="Ditt navn" />
        </div>
        <div class="col-xs-6 col-sm-4">
          <label>Sted</label>
          <input type="text" name="Sted" placeholder="Hvor utf&oslash;res testen" />
        </div>
        <div class="col-xs-6 col-sm-2">
          <label>Dato</label>
          <input type="date" name="Testdato" />
        </div>
        <div class="col-xs-6 col-sm-2">
          <label>Tid</label>
          <input type="time" name="Testtid" />
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section><h2>Tester</h2>
<div data-array="Kapitler">
  <div class="panel panel-primary">
    <div class="panel-heading">
      Testkapittel
      <div class="pull-right">
        <button class="btn btn-sm" data-action="remove">Slett testkapittel</button>&nbsp;
        <button class="btn btn-sm" data-action="add" data-target="Brukstilfeller">Legg til brukstilfelle</button>
        <button class="btn btn-sm" data-action="sort"></button>
      </div>
      <div class="clearfix"></div>
      <p></p>

      <div class="input-group input-group-lg">
        <input name="Kapittelnavn" type="text" placeholder="Legg inn kapittelnavn" class="input-lg exelabel" style="font-size:x-large;" />
        <span class="input-group-btn" data-toggle="buttons">
          <label class="btn btn-default active">
            <input type="checkbox" checked="checked" name="Expand" data-func="collapse" data-container=".panel" data-body=">.panel-body" />
            <span class="glyphicon glyphicon-plus"></span>
          </label>
        </span>
      </div>
    </div>
    <div class="panel-body">      <div data-array="Brukstilfeller">


        <div data-columns="1" class="alert alert-info">
          <div>
            <span class="pull-right btn-group rec">
              <button data-action="remove" class="hidden-xs">Slett brukstilfelle</button>
              <button data-action="clone" class="hidden-xs">Dupliser brukstilfelle</button>
              <button data-action="add" data-target="Testliste" class="hidden-xs">Ny test case</button>
              <button data-action="remove" class="visible-xs"></button>
              <button data-action="clone" class="visible-xs"></button>
              <button data-action="add" data-target="Testliste" class="visible-xs"></button>
              <button data-action="sort"></button>
            </span>
            <h3>Brukstilfelle</h3>
          </div>

          <div class="input-group input-group-lg">
            <input name="Brukstilfelle" type="text" class="input-lg exelabel" placeholder="Navn p&aring; brukstilfelle" />
            <span class="input-group-btn" data-toggle="buttons">
              <label class="btn btn-default active">
                <input type="checkbox" checked="checked" name="Expand" data-func="collapse" data-container=".alert" data-body=".collapsable" />
                <span class="glyphicon glyphicon-plus"></span>
              </label>
            </span>
          </div>
          <div class="collapsable">
            <div>
              <div class="row visible-lg">
                <div class="col-lg-5">Test case</div>
                <div class="col-lg-4">Forventet resultat</div>
                <div class="col-lg-2 exe">Status</div>
              </div>
              <div data-array="Testliste">
                <div class="testcase step">
                  <div class="row visible-xs">
                    <label class="col-xs-12">Test case</label>
                  </div>
                  <div class="row form-group">
                    <div class="col-lg-5 col-md-3"><textarea data-func="autogrow" class="exelabel" name="TestCase" placeholder="Test case"></textarea></div>
                    <div class="col-lg-4 col-md-3"><textarea data-func="autogrow" class="exelabel" name="ForventetResultat" placeholder="Forventet resultat"></textarea></div>
                    <div class="col-lg-3 col-md-4 col-xs-8 exe">
                      <div class="btn-group" data-toggle="buttons" data-func="radio">
                        <label class="btn btn-default">
                          <input type="checkbox" name="OK" /><span class="glyphicon glyphicon-ok"></span>
                          OK
                        </label>
                        <label class="btn btn-default">
                          <input type="checkbox" name="Pass" /><span class="glyphicon glyphicon-remove"></span>
                          Pass
                        </label>
                        <label class="btn btn-default">
                          <input type="checkbox" name="Feil" /><span class="glyphicon glyphicon-thumbs-down"></span>
                          Feil
                        </label>
                      </div>
                    </div>
                    <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-4 pull-right rec"><button data-action="clone"></button><button data-action="remove"></button><button data-action="sort"></button></div>
                  </div>
                  <div class="panel panel-warning">
                    <div class="panel-heading">Feilbeskrivelse</div>
                    <div class="row panel-body form-horizontal">
                      <div class="col-lg-6">
                        <label class="control-label">Feilbeskrivelse</label>
                        <textarea name="Feilbeskrivelse" data-func="autogrow" placeholder="Beskriv feilen og hvordan denne gjenskapes"></textarea>
                      </div>
                      <div class="col-lg-6">
                        <label class="control-label">&Oslash;nsket utbedring</label>
                        <textarea name="Utbedring" data-func="autogrow" placeholder="Avtal og oppgi &oslash;nsket utbedring for feilen"></textarea>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>

            <button data-action="add" data-target="Testliste">Ny test case</button>
          </div>
        </div>

      </div>
      <nav>
        <button data-action="add" data-target="Brukstilfeller">Legg til brukstilfelle</button>
      </nav>
      <p></p>
    </div>
  </div>
</div>

<p>
  <button data-action="add" class="btn-lg" data-target="Kapitler">Legg til testkapittel</button>
</p>
.alert h3 {
  margin-top: 0;
  padding-top: 0;
}
var recMode = true;
function AttachDocEvents($e) {
$e.find(".btn-group input[type=checkbox],.btn-group input[type=radio]").change(UpdateColors);
$e.find(".panel-warning").hide();
$e.find("[name=Rutinebeskrivelse]").change(function () {
  $(".desc").html($(this).val());
});
UpdateVisibility($e);
}
function UpdateVisibility(item) {
if (recMode) {
  item.find(".exe").hide();
  item.find(".rec, [data-action]").show();
  $(".exelabel").prop("disabled", false);
} else {
  item.find(".rec, [data-action]").hide();
  item.find(".exe").show();
  $(".exelabel").prop("disabled", true);
}
}
function nullstill() {
$("label.btn input[type=checkbox]:checked").prop("checked", false).click().change();
$("textarea[name=Feilbeskrivelse], textarea[name=Utbedring]").val("");
UpdateCalculations();
}
function UpdateColors() {
var $input = $(this);
var checked = $input.prop("checked");
var name = $input.attr("name");
var $label = $input.closest("label");
var $group = $input.closest(".btn-group");
var value = $input.val();

if ($label.hasClass("record")) {
  recMode = true;
  UpdateVisibility($("form"));
}

if (value == "Exec") {
  recMode = false;
  UpdateVisibility($("form"));
}

if ((name === "OK" || value === "Exec") && checked === true) {
  $label.addClass("btn-success");
  $group.find("label").removeClass("btn-warning");
}
if (name === "Pass" || checked !== true) {
  $group.find("label").removeClass("btn-success");
  $group.find("label").removeClass("btn-warning");
}
if ((name === "Feil" || value === "Oppsett") && checked === true) {
  $label.addClass("btn-warning");
  $group.find("label").removeClass("btn-success");
}

$(".panel-warning").hide();
$("label.btn input[name=Feil]:checked").closest(".step").find(".panel-warning").show();
}

Output templates

Templates used for document and web page generation:

Friendly Name File Name Template
Testrapport (Webversjon) Testrapport (webversjon).html Designer View template