CV document demo


Bilde
Bilde

Dokumenttittel

Fyll inn informasjon om deg selv og generer din CV i DOCX eller PDF med nedlastingsknappen øverst til høyre.

Personlig info

Navn Sivilstatus Bosted
Telefon Mobil E-post

Utdanning

Kurs

Jobberfaring

Referanser

<div class="pull-right">
  <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">Bilde</div>
    <div class="panel-body">
      <img class="img-thumbnail" alt="Bilde" data-name="Bilde" style="width:140px" />
      <span data-name="noimg" style="white-space:nowrap">
        <a class="btn btn-lg btn-primary" data-func="camera" data-img="Bilde" data-noimg="noimg"></a>
        <a class="btn btn-lg btn-primary" data-func="pasteimg" data-img="Bilde" data-noimg="noimg"></a>
      </span>
    </div>
  </div>
</div>

<h1>Dokumenttittel</h1>
<p>Fyll inn informasjon om deg selv og generer din CV i DOCX eller PDF med nedlastingsknappen øverst til høyre.</p>


<h2>Personlig info</h2>
<div class="table-responsive">
  <table class="table table-striped table-bordered">
    <tbody>
      <tr>
        <th>Navn</th>
        <th>Sivilstatus</th>
        <th>Bosted</th>
      </tr>
      <tr>
        <td data-func="input" data-name="Navn" data-placeholder="Ditt navn"></td>
        <td data-func="input" data-name="Sivilstatus" data-placeholder="Gift / ugift / samboer"></td>
        <td data-func="input" data-name="Bosted" data-placeholder="Kommune"></td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Telefon</th>
        <th>Mobil</th>
        <th>E-post</th>
      </tr>
      <tr>
        <td data-func="input" data-name="Telefon" data-placeholder="Fyll inn tlfnr"></td>
        <td data-func="input" data-name="Mobil" data-placeholder="Fyll inn mobilnr"></td>
        <td data-func="input" data-name="Epost" data-placeholder="Fyll inn e-postadr"></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>


<h2>Utdanning <button data-action="add" data-target="Utdanning"></button></h2>
<div class="table-responsive">
  <table class="table table-striped table-bordered">
    <tbody data-array="Utdanning">
      <tr>
        <td data-func="input" data-name="Tid" title="År fullført" data-placeholder="Årstall fullført"></td>
        <td data-func="input" data-name="Sted" title="Sted" data-placeholder="Utdanningssted"></td>
        <td data-func="input" data-name="Studienavn" data-placeholder="Studienavn / linje"></td>
        <th>
          <a class="btn btn-default" data-action="delete"></a><a class="btn btn-default" data-action="sort"></a>
        </th>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>


<h2>Kurs <button data-action="add" data-target="Kurs"></button></h2>
<div class="table-responsive">
  <table class="table table-striped table-bordered">
    <tbody data-array="Kurs">
      <tr>
        <td data-func="input" data-name="Tid" title="Årstall" data-placeholder="Årstall fullført"></td>
        <td data-func="input" data-name="Kursnavn" data-placeholder="Kursnavn" title="Kursnavn"></td>
        <th>
          <a class="btn btn-default" data-action="delete"></a><a class="btn btn-default" data-action="sort"></a>
        </th>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div><h2>Jobberfaring <button data-action="add" data-target="Jobberfaring"></button></h2>
<div class="table-responsive">
  <table class="table table-striped table-bordered">
    <tbody data-array="Jobberfaring">
      <tr>
        <td data-func="input" data-name="Fra" data-placeholder="Fra år" title="Fra år"></td>
        <td data-func="input" data-name="Til" data-placeholder="Til år" title="Til år"></td>
        <td data-func="input" data-name="Firma" title="Firmanavn" data-placeholder="Firma"></td>
        <td data-func="input" data-name="Stilling" title="Stilling" data-placeholder="Stilling"></td>
        <th>
          <a class="btn btn-default" data-action="delete"></a><a class="btn btn-default" data-action="sort"></a>
        </th>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div><h2>Referanser <button data-action="add" data-target="Referanser"></button></h2>
<div class="table-responsive">
  <table class="table table-striped table-bordered">
    <tbody data-array="Referanser">
      <tr>
        <td data-func="input" data-name="Navn" title="Navn" data-placeholder="Navn"></td>
        <td data-func="input" data-name="Beskrivelse" title="Beskrivelse" data-placeholder="Beskrivelse (selskap og rolle)"></td>
        <td data-func="input" data-name="Telefon" title="Telefon" data-placeholder="Telefon"></td>
        <th>
          <a class="btn btn-default" data-action="delete"></a><a class="btn btn-default" data-action="sort"></a>
        </th>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
table tbody[data-array] th {
  padding: 0 !important;
  vertical-align: middle !important;
  width: 1% !important;
  white-space: nowrap;
}
No JS code used for this example

Output templates

Templates used for document and web page generation:

Friendly Name File Name Template
Online CV CV.html Designer View template