Strategimal - Live Demo


Eksterne muligheter

0
Vekttall:
Relaterte målsetninger - Derfor skal vi...

Eksterne trusler

Interne muligheter

Interne trusler

Målsetninger

0
0
Måltall Enhet Tidsplan
Situasjonskriterier - Vi gjør dette fordi...

Relaterte handlinger - For å nå dette skal vi...

Handlingsplan

0
Utføres av Innen Status
Relaterte målsetninger - Dette gjør vi fordi...

× Configure

<p data-func="input" data-name="Beskrivelse" data-placeholder="Definer overordnet situasjon som vurderes her ..."></p>
<section class="row">
  <div class="col-sm-4 situasjon">
    <h3>
      <span class="btn-group btn-group-lg btn-group-justified">
        <a class="btn btn-success" style="width:auto" data-action="add" data-target="Situasjoner" data-type="Situasjon" data-variant="Item" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Det gir en mulighet at ...">Eksterne muligheter</a>
        <a class="btn btn-success" style="width:3em" data-action="add" data-glyphicon="chevron-down" data-target="Situasjoner" data-type="Situasjon" data-variant="Group" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Legg inn gruppe ..."></a>
      </span>
    </h3>
    <div data-array="Situasjoner" data-placeholder="Ingen elementer i listen" data-type="Situasjon" data-remove="1">
      <div data-variant="Item">
        <div class="panel panel-default sit">
          <div class="pull-right">
            <span class="label label-default counter" data-field="Maal" style="position:relative;left:0.5em;top:-0.5em;" data-action="sort" data-glyphicon="">0</span>
          </div>
          <div class="panel-heading" data-func="input" data-deleteempty="1" data-name="Tittel" data-placeholder="Fyll inn situasjon ..."></div>
          <div data-func="popoverbar" data-target="ItemToolbar">
            <table class="table table-bordered">
              <tbody>
                <tr>
                  <td colspan="2" class="small text-primary" data-func="input" data-name="Detaljer" data-placeholder="Fyll inn evt. detaljer"></td>
                </tr>
                <tr>
                  <th class="small text-muted">Vekttall:</th>
                  <td class="small text-primary" title="Gi situasjonskriteriet vekt etter sin tyngde i vurderingen" style="width:100%" data-func="input" data-name="Vekttall" data-placeholder="Fyll inn tall"></td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
            <div class="text-muted">
              <strong>Relaterte målsetninger</strong><small> - Derfor skal vi...</small><span class="pull-right glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>
              <select multiple type="text" name="Maal" data-action="link" data-container="section" data-target="Maalsetninger" data-labelfield="Tittel" data-idfield="id" data-linkbackfield="Kriterier"></select>
            </div>
          </div>
          <input type="hidden" name="id" data-func="guid" />
        </div>
      </div>
      <div data-variant="Group">
        <div class="panel panel-default active">
          <div class="pull-right">
            <span class="label label-default" style="position:relative;left:0.5em;top:-0.5em;" data-action="sort" data-glyphicon="plus"></span>
          </div>
          <div class="panel-heading" style="font-weight:bold" data-func="input" data-deleteempty="1" data-name="Tittel" data-placeholder="Fyll inn gruppenavn ..."></div>
          <div class="panel-body" data-array="Subitems" data-type="Situasjon" data-template="Situasjoner" data-placeholder="Ingen elementer i gruppen"></div>
          <div data-func="popoverbar" data-target="ItemToolbar"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <h3>
      <span class="btn-group btn-group-lg btn-group-justified">
        <a class="btn btn-warning" style="width:auto" data-action="add" data-target="Situasjoner2" data-variant="Item" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Det kan være en trussel at ...">Eksterne trusler</a>
        <a class="btn btn-warning" style="width:3em" data-action="add" data-glyphicon="chevron-down" data-target="Situasjoner2" data-type="Situasjon" data-variant="Group" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Legg inn gruppe ..."></a>
      </span>
      
    </h3>
    <div data-array="Situasjoner2" data-type="Situasjon" data-template="Situasjoner" data-placeholder="Ingen elementer i listen"></div>

    <h3>
      <span class="btn-group btn-group-lg btn-group-justified">
        <a class="btn btn-success" style="width:auto" data-action="add" data-target="Situasjoner3" data-variant="Item" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Vi kan utnytte situasjonen fordi ...">Interne muligheter</a>
        <a class="btn btn-success" style="width:3em" data-action="add" data-glyphicon="chevron-down" data-target="Situasjoner3" data-type="Situasjon" data-variant="Group" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Legg inn gruppe ..."></a>
      </span>
    </h3>
    <div data-array="Situasjoner3" data-type="Situasjon" data-template="Situasjoner" data-placeholder="Ingen elementer i listen"></div>

    <h3>
      <span class="btn-group btn-group-lg btn-group-justified">
        <a class="btn btn-warning" style="width:auto" data-action="add" data-target="Situasjoner4" data-variant="Item" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Vi har en utfordring fordi ...">Interne trusler</a>
        <a class="btn btn-warning" style="width:3em" data-action="add" data-glyphicon="chevron-down" data-target="Situasjoner4" data-type="Situasjon" data-variant="Group" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Legg inn gruppe ..."></a>
      </span>
    
    </h3>
    <div data-array="Situasjoner4" data-type="Situasjon" data-template="Situasjoner" data-placeholder="Ingen elementer i listen"></div>


  </div>
  <div class="col-sm-4 maal">
    <h3>
      <span class="btn-group btn-group-lg btn-group-justified">
        <a class="btn btn-primary" style="width:auto" data-action="add" data-target="Maalsetninger" title="Forholdene gjør at ..." data-toggle="tooltip" data-variant="Item" data-placement="top">Målsetninger</a>
        <a class="btn btn-primary" style="width:3em" data-action="add" data-glyphicon="chevron-down" data-target="Maalsetninger" data-variant="Group" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Legg inn gruppe ..."></a>
      </span>    
    </h3>
    <div data-array="Maalsetninger" data-placeholder="Ingen elementer i listen" data-remove="1">
      <div data-variant="Item">
        <div class="panel panel-default">
          <input type="hidden" name="id" data-func="guid" />
          <div class="pull-left">
            <span class="label label-default counter" data-field="Kriterier" style="position:relative;left:-0.5em;top:-0.5em;" data-action="sort" data-glyphicon="">0</span>
          </div>
          <div class="pull-right">
            <span class="label label-default counter" data-field="Handlinger" style="position:relative;left:0.5em;top:-0.5em;" data-action="sort" data-glyphicon="">0</span>
          </div>
          <div class="panel-heading" data-func="input" data-deleteempty="1" data-name="Tittel" data-placeholder="Vi skal ..."></div>
           <div data-func="popoverbar" data-target="ItemToolbar">
            <table class="table table-striped table-bordered">
              <thead>
                <tr>
                  <th class="text-muted">M&aring;ltall</th>
                  <th class="text-muted">Enhet</th>
                  <th class="text-muted">Tidsplan</th>
                  <th style="padding:0">
                    <a class="btn btn-sm btn-default" data-action="add" data-target="Maalliste"></a>
                  </th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody data-array="Maalliste">
                <tr>
                  <td data-func="input" data-name="Kvantitet" data-placeholder="Vi skal oppnå ..." class="small text-primary"></td>
                  <td data-func="input" data-name="Enhet" data-placeholder="enhet" class="small text-primary"></td>
                  <td data-func="input" data-name="Dato" data-placeholder="innen ..." class="small text-primary"></td>
                  <td class="btntd dropdown">
                    <a data-toggle="dropdown" class="btn btn-block btn-default btn-sm">
                      <span class="glyphicon glyphicon-chevron-down"></span>
                    </a>
                    <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right">
                      <li>
                        <a data-action="remove">Slett m&aring;l</a>
                      </li>
                      <li>
                        <a data-action="sort">Flytt m&aring;l</a>
                      </li>
                    </ul>
                  </td>
                </tr>
              </tbody>
              <tbody>
                <tr>
                  <td colspan="4" data-func="input" data-name="Detaljer" data-placeholder="Fyll inn evt. detaljer" class="small text-primary"></td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
            <div class="text-muted">
              <strong><span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> Situasjonskriterier</strong><small> - Vi gjør dette fordi...</small>
              
              <select multiple type="text" name="Kriterier" data-action="link" data-container="section" data-target="Situasjon" data-labelfield="Tittel" data-idfield="id" data-linkbackfield="Maal"></select>
            </div>
            <hr/>
            <div class="text-muted">
              <strong><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right pull-right"></span> Relaterte handlinger</strong><small> - For å nå dette skal vi...</small>
              <select multiple type="text" name="Handlinger" data-action="link" data-container="section" data-target="Handlinger" data-labelfield="Tittel" data-idfield="id" data-linkbackfield="Maal"></select>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div data-variant="Group">
        <div class="panel panel-default active">
          <div class="pull-right">
            <span class="label label-default" style="position:relative;left:0.5em;top:-0.5em;" data-action="sort" data-glyphicon="plus"></span>
          </div>
          <div class="panel-heading" style="font-weight:bold" data-func="input" data-deleteempty="1" data-name="Tittel" data-placeholder="Fyll inn gruppenavn ..."></div>
          <div class="panel-body" data-array="Subitems" data-type="Maalsetninger" data-template="Maalsetninger" data-placeholder="Ingen elementer i gruppen"></div>
          <div data-func="popoverbar" data-target="ItemToolbar"></div>
        </div>
        <input type="hidden" name="id" data-func="guid" />
      </div>      
      
    </div>


  </div>
  <div class="col-sm-4 handling">
    <h3>
      <span class="btn-group btn-group-lg btn-group-justified">
        <a class="btn btn-info" style="width:auto" data-action="add" data-target="Handlinger" data-variant="Item" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="For å nå målene våre skal vi ...">Handlingsplan</a>
        <a class="btn btn-info" style="width:3em" data-action="add" data-glyphicon="chevron-down" data-target="Handlinger" data-variant="Group" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Legg inn gruppe ..."></a>
      </span>
    </h3>
    <div data-array="Handlinger" data-placeholder="Ingen elementer i listen" data-remove="1">
      <div data-variant="Item">
        <input type="hidden" name="id" data-func="guid" />
        <div class="panel panel-default">
          <div class="pull-left">
            <span class="label label-default counter" data-field="Maal" style="position:relative;left:-0.5em;top:-0.5em;" data-action="sort" data-glyphicon="">0</span>
          </div>
          <div class="panel-heading" data-func="input" data-deleteempty="1" data-name="Tittel" data-placeholder="Tittel"></div>
          <div data-func="popoverbar" data-target="ItemToolbar">
            <table class="table table-striped table-condensed table-bordered">
              <thead>
                <tr>
                  <th>Utføres av</th>
                  <th>Innen</th>
                  <th>Status</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <tr>
                  <td data-func="input" data-name="Ansvarlig" data-placeholder="Fyll inn ansvarlig" class="small text-primary"></td>
                  <td data-func="input" data-name="Deadline" data-placeholder="Fyll inn deadline" class="small text-primary"></td>
                  <td data-func="input" data-name="Evaluering" data-placeholder="Dato + Ferdig %" class="small text-primary"></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="3" data-func="input" data-name="Detaljer" data-placeholder="Fyll inn evt. detaljer" class="text-primary small"></td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
            <div class="text-muted">
              <strong><span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> Relaterte målsetninger</strong><small> - Dette gjør vi fordi...</small>
              <select multiple type="text" name="Maal" data-action="link" data-container="section" data-target="Maalsetninger" data-labelfield="Tittel" data-idfield="id" data-linkbackfield="Handlinger"></select>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div data-variant="Group">
        <div class="panel panel-default active">
          <div class="pull-right">
            <span class="label label-default" style="position:relative;left:0.5em;top:-0.5em;" data-action="sort" data-glyphicon="plus"></span>
          </div>
          <div class="panel-heading" style="font-weight:bold" data-func="input" data-deleteempty="1" data-name="Tittel" data-placeholder="Fyll inn gruppenavn ..."></div>
          <div class="panel-body" data-array="Subitems" data-type="Handlinger" data-template="Handlinger" data-placeholder="Ingen elementer i gruppen"></div>
          <div data-func="popoverbar" data-target="ItemToolbar"></div>
        </div>
        <input type="hidden" name="id" data-func="guid" />
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
<div data-name="ItemToolbar" class="popover bottom" style="z-index:1000">
  <div class="arrow"></div>
  <h3 class="popover-title">
    <span class="close">×</span>
    Configure
  </h3>
  <div class="popover-content addprops skipautofocus"></div>
  <div class="btn-group btn-group-sm btn-group-justified skipautofocus">
    <div class="btn-group">
      <button data-action="remove" title="Delete this field"></button>
    </div>
    <div class="btn-group">
      <button data-action="clone" title="Clone this field"></button>
    </div>
  </div>
</div>
.panel .pull-right a {
  opacity: 0;
}

.panel:hover .pull-right a {
  opacity: 1;
}

.panel > .panel-body {
  display: none;
}

.panel.active > .panel-body {
  display: block;
}


.label {
  -moz-user-select: none;
  -ms-user-select: none;
  -webkit-user-select: none;
  user-select: none;
  /*cursor: pointer;*/
}
.label-default {
  opacity:0.4;
}
  .panel:hover .label-default {
    opacity: 1;
    -moz-transition: opacity 0.5s;
    -o-transition: opacity 0.5s;
    -webkit-transition: opacity 0.5s;
    transition: opacity 0.5s;
  }

table td.btntd {
  padding: 0 !important;
}
table td.btntd a.btn {
  border: none !important;
  border-radius: 0 !important;
}
/*.panel:hover .panel-body {
  max-height: 10000px;
  padding-top: 1em;
  padding-bottom:1em;
}*/
$(window).on("mousedown touchstart", function(e) {
  //if (!$(event.target).is(".EditDoc,.main,.Bot,.main nav")) return;
  //if (!event.)
  if ($(event.target).is("[data-array] *,[data-name=ItemToolbar] *")) return;
  
  
  // Deactivate
  $form.find(".panel").trigger("depopover");
});
function AttachDocEvents($e) {
//ensureInit();
//$e.find("[name=id]").each(function (index, item) {
//var $i = $(item);
//$i.closest(".well").attr("id", $i.val());

//$e.find(".badge, .label").on("click", function () {
  //$(this).closest(".panel").toggleClass("active");
//});

//$e.find(".panel-heading").on("dblclick", function () {
  //$(this).closest(".panel").toggleClass("active");
//});

/*$e.find(".select2").on("focus", function () {
  alert("focus!");
  var res = [];
  box.closest(".row").find(".situasjon .sit").each(function (index2, item2) {
    var title = $(item2).find("[data-name=Tittel]").text();
    var id = $(item2).find("[name=id]").val();
    res.push({ id: id, text: title });
  });

  $(this).select2("data", res, true);
});*/

$e.find(":input,[contenteditable=true]").on("focus", function() {
  $(this).trigger("popover");
});
}
function UpdateFormGUI() {
// Update counters
$(".counter").each(function(index, item) {
  var $t = $(this);
  var v = $t.closest("[data-array]>*").find("[data-action=link][name=" + $t.attr("data-field") + "]").first().select2("val");
  if (v === null) v = [];
  $t.text(v.length);
  if (v.length === 0) {
    $t.removeClass("label-success");
    $t.addClass("label-warning");
  } else {
    $t.addClass("label-success");
    $t.removeClass("label-warning");
  }
});
}

Output templates

Templates used for document and web page generation:

Friendly Name File Name Template